Indie. W poszukiwaniu sacrum. Autor : Martens kategoria: Relacje
Produkt dostępny w sklepach:Ciężko oddać atmosferę i ducha państwa, w jakim w codziennym życiu towarzyszy odczucie ciągłej obecności sacrum. Najbardziej da się to uczynić przez fotografie: twarze obcych osób są pełne wrażeń, w skupieniu wykonywane gesty podczas modlitwy ujmują prostą formą, a świątynie monumentalne i krajobrazy pełne egzotyki powodują niesamowite odczucia. Zdjęcia dopełniane są przez słowa komentarza, które powodują, że kraj i mieszkający w nim ludzie stają się bliżsi. Album wkroczyć pozwala w świat nieogarniony, tajemniczy i pełen głębi. Przyjmijmy zaproszenie do tej podróży.


Indie, terytorialnie ponad dziesięciokrotnie większe od Naszego Kraju, posiadają diedzictwo cywilizacji, której początki sięgają drugiego tysiąclecia przed naszą erą. W przeciągu wieków na obszarze półwyspu istniały w sąsiedztwie albo następowały po sobie ludy i plemiona o innym poziomie rozwoju i sposobie życia. Wypracowały one bogatą kulturę, której najważniejszym wyznacznikiem jest głębokie zaangażowanie w religijne życie. W Indiach sfera ducha przenika świeckie życie i jest prawie tak samo dostępna, jak materialna rzeczywistość. W tym miejscu powstały cztery ogromne religie - hinduizm, buddyzm, dźinizm jak również sikhizm, a dwie pozostałe - chrześcijaństwo i islam - odnalazły dobry grunt do rozwoju.

Efektowne fotografie Emilii i Rafała Kubików zmierzają śladami sacrum indyjskiego. W czasie wielu swoich podróży Autorzy przebyli prawie cały półwysep, pozwalając przeniknąć tamtejszą atmosferą i poznając indyjską filozofię życia. Swoją najdłużej trwającą, siedmiomiesięczną wędrówkę następująco wspominają: Z obszerną ciekawością chłonęliśmy obrazy, smaki i zapachy odwiedzanych miejsc, pełni ekscytacji oglądaliśmy religijne ceremonie i miejsca święte, które za każdym razem przyciągały nas w szczególny sposób. Często podróżowaliśmy w towarzystwie pielgrzymów hinduskich. Razem z nimi wędrowaliśmy po turystycznych szlakach pielgrzymkowych, spaliśmy we wspólnych namiotach i spożywaliśmy posiłki w hangarach polowych zbudowanych dlatego na szlaku.

Zamieszczone w albumie zdjęcia pokazują mieszkańców Indii każdego dnia i od święta. Fotografie ulic pełnych zgiełku, handlarzy na bazarach jak również rolników przeplatają sceny intymnego kontaktu z bóstwem i uniesienia religijnego. To Indie prawdziwe: kontrastowe, pełne kolorów i odcieni, miejsc słynnych jak również takich, do jakich nieliczni tylko docierają. Obrazy, które najwybitniej zapadły w pamięć, składają się na treść opisywanej książki.